Általános Szerződési Feltételek

(ÁSZF)

 

 

        I.            BEVEZETÉS:

Jelen ÁSZF tartalmazza a www.bumuc.hu honlapon (a továbbiakban „Honlap/Weboldal”) kínált termékek megvásárlásának feltételeit, módját, valamint a termékeket megrendelő személy
(a továbbiakban „Ön/Megrendelő/Ügyfél”) és a Szolgáltató között alkalmazandó általános szerződési feltételeket.

A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül. A Honlapon keresztül kötött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magatartási kódexre nem utal. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják. A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

     II.            SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szolgáltató neve: Budapesti Méhészeti és Üveg Centrum

A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 1165 Budapest, Bökényföldi út 87.    

Képviseli: Szabó András Imréné e.v.

Adószáma: 64262053-2-42    

Nyilvántartási száma: 9128132 

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@bumuc.hu
Telefonszám: +36-1-407-31-55

  III.            ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

1.       A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.       Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal és az azon megjelenő tartalmak terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő dokumentumok, tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3.       A Webáruház a Magyarországról érkezett, illetve oda kézbesítendő megrendeléseket teljesíti.

 

  IV.            VÁSÁRLÁS A WEBÁRUHÁZBAN

1.       A megjelenített termékek online módon a “Webshop” főmenüre és azon belül a lentiekben részletezett kategóriára kattintva rendelhetők meg.

2.       A Webáruházban a termékek

a. egyrészt “méhészeti felszerelés”, “méh-egészség”, “üveg, lapka”, “gépek, berendezések”, “műanyag termék, flakon”, „hobby”, ajándékok” kategóriák alatt,

 

b. másrészt közvetlen kereséssel találhatók meg. Keresni termék névre, valamint kulcsszavak szerint lehetséges.

3.       Megrendelő a weboldalon történő vásárlásával, a rendelés megerősítésével és feladásával tudomásul veszi és kijelenti, hogy jelen ÁSZF és a weboldalon közzétett Adatkezelési Tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

4.       Megrendelő a vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Megrendelő más nevében, más személy adataival ad le rendelést.

5.       A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

     V.            ÁRAZÁSI IRÁNYELVEK

1.       A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. A Szolgáltató a jelen ÁSZF-et, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja. A módosítás a hatályba lépést követő rendelésekre érvényes.

2.       A Webáruházban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót, adott esetben videót jelenít meg. A megvásárolható termékekre vonatkozó lényeges információk, az érintett termék termékoldalán kerülnek feltüntetésre. Amennyiben bármely termékünkkel, alapvető jellemzőivel kapcsolatban több információra van szüksége, kérjük, hogy írjon az info@bumuc.hu e-mail címre.

3.       Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. A hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

  VI.            A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, A RENDELÉS MENETE

 

1.       A Honlapon történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

2.       A vásárlási folyamat gyorsabbá, kényelmesebbé tétele érdekében a Webáruházban regisztráció nélküli vásárlásra van lehetőség.

3.       Megrendelő a megvásárolni kívánt termék(ek) darabszámát vagy adott esetben a termék színét beállítja.

4.       Megrendelő kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Megrendelő bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.

5.       Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát.
A „kivesz” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát.

6.       Megrendelő kiválasztja a fizetési módot, melynek típusai a következők:

Fizetési módok:

·         Fizetés utánvétellel: lehetőség van arra, hogy a Megrendelő a megrendelés végösszegét készpénzben teljesítse a megrendelt termék(ek) átvételekor.

·         Átutalással: Megrendelő a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 5 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Megrendelő jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére.

Szállítási információk:

·         Szállítási címként bármely magyarországi település címadatai megadhatók.

·         A Szolgáltató a változtatás jogát fenntartja a kiszállítási nap módosítása, illetve az előzetesen kalkulált kiszállítási idő tekintetében is.

A házhoz szállítás költségei a megrendelt áru mennyiségétől/súlyától függenek.

Személyes átvétel is lehetséges.

7.       Minden rendelés az elfogadás és rendelkezésre állás függvénye. Az Ön bevásárlókosarában lévő termékek nincsenek lefoglalva, azokat a megrendelés véglegesítése (a megrendelési folyamat teljes befejezése) és megerősítése előtt más megrendelők megvásárolhatják.

8.      A visszaigazoló e-mail tartalmazza a megrendelés összesítését és összegét. A szállítási költség a megrendelt áru mennyiségétől/súlyától függ. A számlát és a jótállási jegyet (ha van a termékhez) a csomag tartalmazza. Megrendelő köteles a csomagot kézbesítéskor megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni.

9.         Az adatok megadását követően Megrendelő a ”tovább a rendelés áttekintéséhez” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

10.     Adatbeviteli hibák javítása: Megrendelő a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

11.      Megrendelő e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Megrendelő megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül a Megrendelőhöz nem érkezik meg, Megrendelő az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Megrendelőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Megrendelő rossz e-mail címet adott meg a megrendelés során, vagy az e-mail fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni. A Megrendelését a visszaigazolásban szerepelő rendelésszámon tartjuk nyilván.

VII.            A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

1.       A megrendelések feldolgozása munkaidőben történik. Amennyiben a megrendelés a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.

2.       Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 12 munkanapon belül.

3.       Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a Megrendelő a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

4.       A kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot.

5.       A Szolgáltató késedelme esetén a Megrendelő jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől elállni. 

6.       A Megrendelő póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha

a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy

b) a szerződést a felek megállapodása szerint meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

7.       Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni, valamint Megrendelő által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni.

VIII.            ELÁLLÁS JOGA, MEGRENDELÉSEK LEMONDÁSA

1.       Tájékoztatjuk, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Korm. rendeletben foglalt elállási jog csak azon vásárlókat illeti meg, akik a Ptk. szerint fogyasztónak minősülnek. A Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 3. pontja szerint „fogyasztó”: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettjére (a továbbiakban „fogyasztó”).

2.       A Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

3.       Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

4.       Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

5.       A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Fogyasztónak kell viselnie, ezért a termék nem adható fel utánvétellel.

6.       A Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését: a Fogyasztó felelősségre vonható a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

7.       A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát a hivatkozott jogszabályban meghatározott esetekben, többek között:

a. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

b. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

c. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

8.       Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 munkanapon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére.

9.       Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál nem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

10.   Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.

11.   Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

12.   A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

13.   Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Fogyasztó Szolgáltató részére.

14.   Fogyasztónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Fogyasztót terheli.

15.   Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.

 

  IX.            SZAVATOSSÁG

A webáruház szavatossági felelősségére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak az irányadók.

Kellékszavatosság

A webáruház szavatossági felelősségére a Polgári Törvénykönyv, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak az irányadók.

1.       A fogyasztónak minősülő Megrendelő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek.

2.       A Megrendelő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

3.       Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl a Megrendelő kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

4.       A kiszállítást/átvételt követő 6 hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen.

Termékszavatosság

Ingó dolog termékhibája esetén a Megrendelőt termékszavatosság illeti meg. Ez esetben a fogyasztónak minősülő Megrendelő – választása szerint – kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A fogyasztó a szavatossági igényeit a szolgáltató jelen ÁSZF II. pontjában meghatározott elérhetőségein érvényesítheti.

Jótállás

1.       Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Szolgáltató jótállásra köteles, ha a Megrendelő fogyasztónak minősül.

2.       A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

     X.            VEGYES RENDELKEZÉSEK

1.       Szolgáltató és Megrendelő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

2.       A Szolgáltató adatkezelési gyakorlatáról az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, amely a Honlapon elérhető.

  XI.            PANASZKEZELÉS RENDJE

1.       Webáruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Megrendelőnek mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy kifogásait a fenti telefonszámon, e-mail címen, vagy levél útján közölheti.

2.       Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

3.       Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül érdemben megvizsgálja és írásban megválaszolja postai úton. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

4.       Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

5.       A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz: A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

6.       A fogyasztóvédelmi hatóság kérelemre indult eljárásában az azonos hatáskörű hatóságok közül az a hatóság jár el, amelynek illetékességi területén

a) az ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye, ennek hiányában értesítési címe, illetve székhelye, telephelye, fióktelepe van,

b) a tevékenységet gyakorolják vagy gyakorolni kívánják, vagy

c) a jogellenes magatartást elkövették.

7.       A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét az alábbi linken találja www.bekeltetes.hu

9. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

 

Budapest, 2020. október 22.

 

1. számú melléklet

Elállási nyilatkozat minta

Címzett: Budapesti Méhészeti és Üveg Centrum (székhely: 1165 Budapest, Bökényföldi út 87.; Képviseli: Szabó András Imréné e.v.; adószáma: 64262053-2-42; nyilvántartási száma: 9128132)

 

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja / átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

 

Kelt: ……………………


Adatkezelési Tájékoztató

Kedves Vásárlóink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy üzletünk és webáruházunk
2023. december 23. - 2024. január 7. között zárva tart.
Nyitás 2024. január 8. hétfő.
Ez idő alatt beérkező megrendeléseket 2024. január 8.-án hétfőn tudjuk sorrendben fogadni.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánunk Mindenkinek!